Hilde Solberg Øydne

Pensjonert Advokat
Om oss

Advokat Hilde Solberg Øydne startet sin advokatvirksomhet på Stabekk etablert i 1992, med fokus på private klienter, små og mellomstore bedrifter, og oppdrag for det offentlige, samt styreverv.

Hilde er pensjonist fra 1. januar 2018.

Spesialiteter:

Arv, familie, skifte, generasjonsskifte, naboforhold, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, kontraktsrett og spanske rettsforhold.
–    Samarbeidsadvokat med Huseiernes Landsforbund.
–    Eiendomsmegler og autorisert advokatmegler.
–    Medlem av Advokatforeningens gruppe av eiendomsadvokater og Eiendomsadvokatenes Servicekontor.

Utdannelse:

Juridisk embetseksamen 1981 ved Universitetet i Oslo. Advokatbevilling 1992. Fagkurs i markedsføring 1974-75. Engelsk grunnfag fra Universitetet i Oslo.

Juridisk praksis:

Forbrukerombudet – konsulent. (1981-82) Trygderetten (1982-87) – saksforbereder.
Bærum boligbyggelag (1987-92) – juridisk konsulent/ advokatfullmektig/ driftssjef.

Styreverv:

Styreleder i Spansk norsk handelskammer( 2006 – 2014). Leder for Bærum overligningsnemnd (1988-2000). Styreleder for Stiftelsen utleieboliger i Bærum (1992-2000). Styreleder for Asker og Bærum brannvesen (interimstyret). Medlem av Den Norske Advokatforenings Lovutvalg for Eiendomsmegling (1997-2001). + diverse andre styreverv.

Annen praksis:

Markedsføringsskolen – foreleser i avtalerett og kjøpsrett.
BI – foreleser på eiendomsmeglerstudiet i boligrett.
Sensor ved Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo.
Foredragsholder for div. eldresentra i arverett og generasjonsskifte.
Foredragsholder og artikkelskribent om kjøp og salg av eiendom i Spania.

Om oss
Hilde Solberg Øydne
Pensjonert Advokat
(+47 ) 900 64 510