Karen Vatne Bekkåsen

Advokat i permisjon
Karen Vatne Bekkåsen
(+47) 97 56 92 29

Karen kom til Stabekkadvokatene i forbindelse med praksisordningen ved Det Juridiske Fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun hadde senere skriveplass på Stabekkadvokatenes kontor i forbindelse med sin masteroppgave.

Karen er i svangerskapspermisjon fra begynnelsen av desember 2017.

Juridisk praksis:

Karen var advokatfullmektig for Advokat Hilde Solberg Øydne fra januar 2014 og frem til hun mottok sin advokatbevilling i februar 2017.

Spesialiteter: Arv, familie, skifte, naboforhold, fast eiendoms rettsforhold, avhendingsrett, arbeidsrett, og kontraktsrett.

Utdannelse:

Master i Rettsvitenskap 2013 ved Universitetet i Oslo. Masteroppgave i strafferett om «Passiv medvirkning ved vold mot egne barn». Andre fordypningsfag: helserett, barnerett, odels- og åsetesrett, og ekspropriasjonsrett.

Advokatbevilling 2017.

 

Karen Vatne Bekkåsen
Karen Vatne Bekkåsen
Advokat i permisjon
(+47) 97 56 92 29