Våre priser og tilbud

Timepriser:

Våre timepriser varierer i forhold til hva saken gjelder, kompleksitet og omfang. Vår timepris er fra kr. 995 (offentlig salærsats for advokter) til kr. 2.500,- eksl. mva.

Fastpris:

For enkelte typer oppdrag, blant annet eiendomsoverføring kan vi tilby fastpris.

Minstepriser:

Vår minstepris for utarbeidelse av fremtidsfullmakt eller testament er kr. 3.000,- inklusive mva, da disse dokumentene må bevitnes av 2 personer. Vi gir rabatt dersom det utarbeides flere slike dokumenter som bevitnes samtidig.

Medlemmer av Huseiernes Landsforbund:

Vi er samarbeidsadvokater med Huseiernes landsforbund og tilbyr deres medlemmer 20% rabatt på vanlig timepris.  I tillegg får medlemmer opptil 30 minutter gratis rådgivning, enten på telefon, e-post eller i møte med oss.*

* Medlemskontingent må være betalt for gjeldende år, og det må informeres om medlemskapet i første henvendelse til oss.

Samarbeid med Wang Olav Werner begravelsesbyrå:

Vi samarbeider med våre gode naboer i Wang Olav Werner begravelsesbyrå og tilbyr deres kunder inntil en time gratis arverådgivning.